Copyright & Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden als PDF

Copyright:

Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Eric Interior Design.

Bij elke volledige of gedeeltelijke overname dient ten alle tijden toestemming te worden gevraagd aan Eric Interior Design. Neem hiervoor contact op met: eric@eric-id.com

Voor alle getoonde beelden op de website geld een copyright en zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt. Mocht U een van de beelden willen gebruiken neem dan contact op met: eric@eric-id.com

Eric Interior Design spant zich in om unieke werken te maken (of door derden te laten maken) maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien toch zou blijken dat een werk inbreuk zou maken op een intellectueel eigendomsrecht van een derde. Eric Interior Design heeft alle mogelijk inspanning geleverd om de correctheid op deze website te verzekeren. Eric Interior Design kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

Deze website is eigendom van Eric Interior Design en behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze pagina.

De op onze site aangebrachte links naar andere websites zijn ter informatie aangebracht. De inhoud van deze sites staat niet onder controle van Eric Interior Design en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht. Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot deze site neem dan contact op met: eric@eric-id.com

Verkozen tot
JongMKB-er van het jaar 2012